Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Rada Instytutu Grotowskiego

W skład Rady Instytutu Grotowskiego wchodzą:

Prof. Janusz Degler. Fot. Łukasz Giza prof. Janusz Degler (kierownik Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Uniwersytet Wrocławski;
Prof. Leszek Kolankiewicz. Fot. Łukasz Giza prof. Leszek Kolankiewicz (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego);
Prof. Dobrochna Ratajczakowa. Fot. Łukasz Giza prof. Dobrochna Ratajczakowa (kierownik Zakładu Dramatu i Teatru Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).