Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Grotowski powtórzony

Grotowski powtórzony
Wstęp i opracowanie:
Stanisław Rosiek
Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria
Rok wydania: Gdańsk 2009
ISBN: 978-83-7453-901-2
Format: 163x215 mm
Liczba stron: 112
Rodzaj oprawy: miękka
Cena: 33 zł


„Jak doszło do tego, że Grotowski został tu powtórzony?
Rzecz tak się miała: 20 marca 1981 roku Jerzy Grotowski przyjechał do Gdańska i spotkał się z grupą osób współtworzących «Transgresje». Najpierw odczytywał, komentując, fragmenty z Fałszywych proroków Martina Bubera, później odpowiadał na zadawane mu pytania. Magnetofon nie zarejestrował tego, co wówczas mówiono”. (fragment wprowadzenia z 1986 roku) 

„Zmieniam się, na pewno się zmieniam. Życie inaczej wygląda z różnych pozycji. Inaczej o wschodzie, kiedy się wchodzi w jego bramę, która nie wiedzieć, gdzie prowadzi – ale powinna prowadzić wzwyż, wzwyż. Inaczej, kiedy się jest u góry, widzi się horyzont, widzi się, co się opuszcza. To wszystko trzeba opuścić, nic się do grobu nie zabiera. Nie ma w tym nic tragicznego, tragiczne jest, jeżeli ktoś trzyma się kurczowo tego, czego już nie ma”. (17. O potrzebie zmieniania się [wersja A])