Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Didaskalia
„Didaskalia” do numeru 76 były pismem afiliowanym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od marca 2007 roku wydaje je Instytut Grotowskiego we Wrocławiu (we współpracy z Instytutem Polonistyki UJ). Obok młodych autorów, często debiutujących, pojawiają się na łamach „Didaskaliów” uznani krytycy, a także osoby cieszące się dużym autorytetem nie tylko w środowisku teatralnym. Do wypowiedzi zapraszamy twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem. Dla „Didaskaliów” pisali i wypowiadali się m.in.: Ewa Bułhak, Małgorzata Dziewulska, Ewa Miodońska-Brookes, Eugenio Barba, Jan Błoński, Jacek St. Buras, Marta Fik, Aleksander Fiut, Jerzy Jarzębski, Marek Kędzierski, Leszek Kolankiewicz, Jan Kott, Krystian Lupa, Henryk Markiewicz, Tadeusz Nyczek, Zbigniew Osiński, Maria Prussak.

Pismo stosuje różnorodne formy omawiania spektakli: od krótkiej, zwięzłej, rzeczowej recenzji „w punktach” (rubryka „Plusy i Minusy”), przez obszerne szkice, wypowiedzi widzów (sonda i rubryka „Po premierze”), po rozmowy o przedstawieniu, które są także próbą analizy spektaklu. Różnorodność tematów idzie w parze z rozmaitością form pisania o teatrze. Pismo jest adresowane do szerokiego grona widzów teatralnych, stąd dbałość o jasność i prostotę języka.

„Didaskalia” doczekały się licznych pozytywnych omówień i recenzji w prasie. Redakcja współpracuje z wieloma magazynami teatralnymi w Europie („Theater heute” opublikował zeszyt poświęcony polskiemu teatrowi, przygotowany przez „Didaskalia”. Pojedyncze artykuły, zamawiane w „Didaskaliach” ukazywały się w praskim „Disku”, paryskim „Alternatives Théâtrales”, węgierskim „Shinhaz”, wileńskim „Kūlturos Barai” i wielu innych czasopismach). Bardzo liczne są też przedruki i tłumaczenia artykułów publikowanych wcześniej w „Didaskaliach”.