Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Didaskalia
Ponieważ „Didaskalia” publikują liczne teksty nieznane wcześniej w Polsce (m. in. jako pierwsze uzyskały zgodę na przedruki tekstów Jerzego Grotowskiego; po raz pierwszy ukazywały się tu też prace: Hannah Arendt, Philipa Auslandera, Denisa Bableta, Georgesa Banu, Eugenia Barby, Natełły Baszyndżagian, Thomasa Bernharda, Hermanna Brocha, Johna Russella Browna, Marvina Carlsona, Sue-Ellen Case, Martina Esslina, Eriki Fischer-Lichte, Ludwika Flaszena, Heinera Goebbelsa, Witolda Gombrowicza, Henryka Jurkowskiego, Tadeusza Kantora, Hansa-Thiesa Lehmanna, Włodzimierza Lengauera, Virginie Magnat, Zeami Motokiyo, Roberta Musila, Kazuo Ohno, Thomasa Ostermeiera, Patrice’a Pavisa, Janelle Reinelt i wielu innych) są cennym źródłem dla badaczy kultury, historyków i teoretyków teatru, studentów – stąd tak duża liczba cytowań w pracach naukowych i popularno-naukowych.

„Didaskalia” przez kilkanaście lat istnienia stworzyły szerokie środowisko. Debiutowało tu wielu studentów z różnych roczników, którzy później zajęli się krytyką na łamach innych gazet i magazynów. Autorzy i redaktorzy „Didaskaliów” są także autorami licznych książek dotyczących teatru i filmu. Dzięki współpracy, jaką przez lata podtrzymywaliśmy z krytykami i badaczami z innych krajów, możemy nie tylko śledzić najważniejsze premiery i wydarzenia teatralne na całym świecie, ale też wybierać najciekawsze i najbardziej znaczące teksty obcojęzyczne. Pozycja, jaką w ciągu kilkunastu lat „Didaskalia” zdobyły na świecie pozwala na pozyskiwanie tekstów najwybitniejszych autorów, których nazwiska wymieniono wcześniej.

„Didaskalia” są pismem najczęściej zapraszanym do współpracy medialnej z polskimi festiwalami teatralnymi i sesjami naukowymi. Patronatem Gazety Teatralnej objęte były między innymi: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog-Wrocław, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, re_wizje romantyzm, bazart, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”, Brave Festiwal „Głosy Azji”, Festiwal Zdarzenia, Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, Festiwal A part, Międzynarodowe Dni Młodej Dramaturgii w Opolu, Konferencja „Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria” i inne.

„Didaskalia” współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim – większość członków redakcji prowadzi zajęcia dydaktyczne na krakowskiej teatrologii. Taka fuzja naukowego przygotowania oraz recenzenckiej świeżości i otwartości wydaje się wyjątkową wartością. Od numeru 77, gdy „Didaskalia” zaczęły być wydawane przez Instytut Grotowskiego, Gazeta Teatralna zacieśniła związek z wrocławskim środowiskiem naukowym. Do redakcji weszła Marta Steiner – wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. (od Redakcji) 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego