Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Wydawnictwo arrow Współpraca
Współpraca

Instytut Grotowskiego regularnie podejmuje współpracę z innymi wydawnictwami. Efektem są następujące publikacje:

  • „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (2005 nr 2) zawierające blok materiałów poświęconych postaci i nauczaniu Georgija I. Gurdżijewa, zredagowany przez Grzegorza Ziółkowskiego w konsultacji z Tilem Ulbrichtem i we współpracy z Jamesem Moorem; grudzień 2005

 

  •  Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio [Być człowiekiem zupełnym. Polscy autorzy o Grotowskim. Ostatnia dekada], a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Marina Fabbri e Renata Molinari, Titivillus Edizioni in coedizione con Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura di Torino, Pisa 2005


     
  • PolskaKulturaUkraina. Wykłady o teatrze, pod redakcją Hanny Wesołowskiej i Wandy Świątkowskiej, przekład z języka polskiego Lubow Horbenko, przekład z języka ukraińskiego Marta Kacwin, Nacjonalnyj centr teatralnego mistectwa imeni Lesia Kurbasa, Kijów – Wrocław 2010
   


Wydawnictwo Black Mountain Press prowadzone przez Centre for Performance Research przygotowuje we współpracy z Instytutem Grotowskiego, przy wsparciu Instytutu Książki, serię, której celem jest promowanie polskiej myśli teatralnej i teatrologicznej. W serii ukażą się następujące publikacje:
  • Juliusz Osterwa: Through Theatre – Beyond Theatre, selected and edited by Ireneusz Guszpit, translated by Paul Vickers
  • Leszek Kolankiewicz: The Great Little Dipper (roboczy tytuł), translated by Andrzej Wojtasik.