Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Program naukowy
Program naukowy
 
Zasadniczym przedmiotem działalności naukowej Instytutu pozostaje dorobek Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. W  podstawowym wymiarze jest to związane z działalnością Archiwum i Działu Dokumentacji. Naszym obowiązkiem jest dokończenie procesu porządkowania zbiorów archiwalnych i jak najszersze, zgodne ze współczesnymi standardami opracowanie i udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym. W najbliższych latach planujemy stworzenie bazy danych pozwalającej na jak najłatwiejsze wyszukiwanie potrzebnych informacji oraz częściową przynajmniej digitalizację zbiorów. Chcemy także doprowadzić do końca prace nad tak fundamentalnymi zadaniami jak stworzenie bibliografii i kalendarium Grotowskiego oraz publikacja zasadniczego korpusu jego tekstów.

 

Poza badaniami nad Grotowskim i jego tradycją Instytut będzie kontynuował prace nad tradycjami polskimi, z których wyrastała jego twórczość. Obok szeroko rozumianej tradycji romantycznej, szczególne miejsce zajmie Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego.

 

Ważną przestrzenią prac badawczych i edukacyjnych Instytutu jest platforma internetowa o nazwie Grotowski.net . Ciągle rozbudowywana, w zamierzeniu ma stanowić internetowe kompendium wiedzy na temat Grotowskiego i jego teatru, miejsce prezentacji działalności i dorobku naukowego Instytutu oraz dyskusji na tematy stanowiące przedmiot jego zainteresowań.

 

Działalność edukacyjno-naukowa Instytutu prowadzona jest przede wszystkim w ramach projektu o nazwie Otwarty Uniwersytet Poszukiwań. Jest on być platformą swobodnej wymiany wiedzy i doświadczenia przedstawicieli różnych szkół, sposobów myślenia i metodologii, podejmujących zagadnienia nieobecne lub obecne niedostatecznie w istniejących programach nauczania, a zarazem reprezentujących innowacyjne podejście do podejmowanych tematów. Wykłady i warsztaty odbywają się w języku polskim za wyjątkiem programu Seminariów Letnich.

 

Oczywiste zaplecze dla tych działań stanowi otwarta w roku 2010 Czytelnia Teatralna Instytutu. Pozwala ona w dogodnych warunkach zapoznawać się ze zbiorami Archiwum, jednocześnie gromadzi publikacje dotyczące Grotowskiego oraz bogaty zbiór polskich i zagranicznych publikacji o tematyce teatralnej. Czytelnia dysponuje również zbiorami audio i wideo, w tym rejestracjami spektakli teatralnych.

 

Koordynatorzy:


Sylwia Fiałkiewicz  fsylwia@grotowski-institute.art.pl