Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Polish
 • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                             
Program seminarium


   17 czerwca


   10:00–12:00

  Grotowski nie taki – sesja organizowana we współpracy z Fundacją „Teatr Nie-Taki”:

    Grotowski, kłopotliwa fascynacja?

  Pokolenie na granicy: problem współczesnej recepcji dorobku Jerzego Grotowskiego”

  Mikroteologie współczesnego teatru

  12:00–12:30 Przerwa na kawę 

  12:30–14:00

  Wykład i prezentacja nieznanych materiałów filmowych dotyczących pobytów Jerzego Grotowskiego w Iranie oraz recepcji jego teatru w tym kraju. 

  14:00–16:00 Przerwa obiadowa 

  16:00–18:30

  Otwarte seminarium „Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 1

  Rozmowa na temat: Mit wcielony/somatekst. Teatr Jerzego Grotowskiego w perspektywie gender

  Etyka aktów niepowtarzalnych – Grotowski w etyce Jacquesa Lacana

  From Representation to Ethics: Grotowski from the perspective of recent deconstructive thought 

     18 czerwca 


  10:00–12:30

  Otwarte seminarium „Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 2

  Sztuka jako wehikuł uniwersalnej wspólnoty

  Grotowski Foucaultem

  Grotowski – inne spojrzenia, tylko po co? 

  12:30–13:00 Przerwa na kawę 

  13:00–15:00

  Otwarte seminarium „Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 3

  Kopiąc w głąb, czyli Jerzego Grotowskiego ucieczka z historii

  Słowo stało   się ciałem – wymiary słowa w pracy Jerzego Grotowskiego 

  15:00–17:00 Przerwa obiadowa

  17:00

    Grotowski – próba odwrotu  – spotkanie z Tomaszem Rodowiczem