Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Duncan Jamieson


Kończy doktorat na University of Exeter, gdzie w latach 2005–2008 prowadził zajęcia z teorii, aktorstwa i zespołowego procesu pracy nad przedstawieniem. Jego rozprawa dotyczy aspektów etyki, struktury i subiektywności w praktyce teatralnej na przykładzie twórczości Jerzego Grotowskiego. Wykładał również w Rose Bruford College w Londynie. Obecnie jest współredaktorem nowego anglojęzycznego pisma "Polish Theatre Perspectives" (więcej informacji: www.ptpjournal.com/pl). Jako reżyser pracuje z Jo Shapland nad przedstawieniem Fridachromo (2010/2011).