Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Marta Kufel

absolwentka dramatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności teatrologicznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami polskiego teatru muzyczności. Próby łączenia chrześcijańskiej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru aktualnie realizuje w ramach projektu "Liturgia Najniższej Rangi Teatru Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora". Publikowała w „Teatrze” i „Nietakcie”.