Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Masoud Najafi Ardabili

Absolwent Art University w Tehranie i Tarbiat Modarres University. Stypendysta na Wydziale Orientalistyczny Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził m.in. badania na temat tradycji Grotowskiego w Polsce oraz jego pobytów w Iranie.