Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Tomasz Rodowicz


Reżyser, aktor, muzyk, lider teatru CHOREA. W latach 70. współpracował z Jerzym Grotowskim. Współzałożyciel Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, w którym przez 27 lat realizował wiele projektów artystycznych i dydaktycznych. Do 2003 brał udział we wszystkich spektaklach Gardzienic. W 2004 założył wraz częścią aktorów Gardzienic nową grupę o nazwie CHOREA. Teatr ten działa od 2007 roku w Łodzi w ramach centrum kulturowego Fabryka Sztuki i przez 6 lat swojej aktywności zrealizował 11 spektakli i kilkadziesiąt projektów dydaktycznych o bardzo zróżnicowanych profilach. Tomasz Rodowicz reżyserował i współreżyserował następujące produkcje CHOREI: Hode Galatan, After The Birds, Bacchus, Taniec Lasu, Songs of Eurypides, Gry (w) Pana Cogito. Obecnie pracuje nad spektaklem Grotowski - próba odwrotu (premiera 13 sierpnia 2010 na otwarcie międzynarodowego festiwalu teatralnego Chorei: Retro/Per/Spektywy Łódź 2010).