Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Iwona E. Rusek


Doktor nauk humanistycznych UW, redaktor naczelna kwartalnika „LiteRacje”, prezes Stowarzyszenia „LiteRacje” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską (romantyzm, Młoda Polska), filozofię (Platon, Schopenhauer), symbolikę, mitoznawstwo. Współpracuje z Pracownią Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej ILP UW, publikuje m.in. w „Tekstualiach”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, a także tomach zbiorowych (m.in. Modernistyczny Lwów - teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2009).