Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Igor Stokfiszewski


Krytyk literacki, dramaturg, autor książki Zwrot  polityczny. We współpracy z Instytutem Teatralnym prowadzi badania nad wspólnotowym charakterem działań teatralnych pt. „Teatr jako wspólnota prawdy”, obejmujące m.in. twórczość artystów skupionych w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze (Włochy).