Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Jarosław Wójtowicz


Student teatrologii UJ i reżyserii teatralnej PWST w Krakowie; publikował w „Didaskaliach”, „Ricie Baum” i „Kulturze Enter”. Organizator konferencji naukowych poświęconych Jerzemu Grzegorzewskiemu („Grzegorzewski – zaczynać od nowa”, Kraków 2007) i Jerzemu Grotowskiemu („Via negativa. Wobec Grotowskiego – krytyczne interpretacje”, Kraków 2009).