Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Katarzyna Woźniak


Filolog włoski, słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UJ, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się figurą nowego performera epickiego w nowym teatrze włoskim. Przygotowuje rozprawę doktorską związaną z etosem aktora w pracy Jerzego Grotowskiego w perspektywie jego kontaktów z teatrem włoskim.