Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Otwarte seminarium dyskusyjne "Grotowski - inne spojrzenia"

17–18 czerwca 2010 {czwartek–piątek}

Sala Teatru Laboratorium


Program


W zakończonym już roku Grotowskiego obok licznych świadectw i prób refleksji wielokrotnie wyrażana też była potrzeba wprowadzenia do badań nad dziełem i osobą twórcy Teatru Laboratorium perspektyw, pytań, metodologii i praktyk myślenia dotychczas w nich nieobecnych lub obecnych słabo (przynajmniej w recepcji polskiej). Propozycja ta wiązała się przede wszystkim (ale nie wyłącznie) z podjęciem z Grotowskim dyskusji prowadzonej z pozycji krytycznych nurtów współczesnej humanistyki, inspirowanej myślą poststrukturalistyczną w jej różnorodnych odmianach. W szerszej perspektywie chodziło o postulowane od dawna (m.in. przez Małgorzatę Dziewulską) wydobycie myśli i dzieła Grotowskiego z siatki pojęć, języka i kontekstów, w których sam twórca siebie umieścił, niekiedy wręcz inspirując ich powstanie (należą tu z pewnością: antropologia teatru, a częściowo także performatyka, zwłaszcza w jej wersji „schechnerowskiej”).

 

W przekonaniu, że podjęcie poważnej dyskusji z Grotowskim, poddanie go swoistej próbie zderzenia z odmiennymi sposobami myślenia, postawienie mu pytań niewygodnych (np. o władzę, dyskurs, nieobecność płci) może otworzyć pole do ożywionej i ożywiającej dyskusji, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego zorganizował konferencję „Grotowski – inne spojrzenia”, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2010 we Wrocławiu, w Sali Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27.