Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Majsternia Pisni

DziałaniaKalendarium KontaktProjekt RasaZespół
Logo Majsterni PisniMajsternia Pisni to ośrodek poszukiwań artystycznych, założony przez Natalkę Połowynkę i Serhija Kowałewycza w 2003 roku we Lwowie i zorganizowany na wzór średniowiecznego cechu, w którym akcent położony jest na relację mistrz-uczeń. Działalność artystyczna Pracowni Pieśni, którą umiejscowić można na przecięciu teatru i muzyki tradycyjnej, oscyluje wokół procesów zachodzących w świadomości człowieka oraz fundamentalnych prawideł kształtujących przemiany w kulturze. Podejmując tradycyjne formy śpiewu,  Majsternia odnajduje przetarty przez pokolenia szlak wiodący ku temu, co osobiste i niepowtarzalne, a co może zostać przekazane drugiej osobie. W tym ujęciu pieśń tradycyjna przekracza formy estetyczne i jawi się jako nośnik wiedzy, a także forma nauki, terapii i życiowej przemiany. W takim kontekście śpiew staje się służbą, instrumentem umożliwiającym łączność z tradycyjnym sposobem myślenia.