Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Wykład prof. Freddiego Rokema
What makes poetry/theatre/performance more philosophical than history? (Co sprawia, że poezja/teatr/performans są bardziej filozoficzne niż historia?)

6 października
{środa} 17:00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

 

Na wykład prof. Freddiego Rokema (Uniwersytet w Tel Awiwie)
zapraszają Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Księgarnią Akademicką.
Wykład w języku angielskim tłumaczony konsekutywnie na język polski.

Wykład, powiązany z ukazaniem się polskiego przekładu książki Wystawianie historii (50. tom serii „Interpretacje dramatu”)
inauguruje cykl Wykładów mistrzowskich w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

 
Freddie Rokem
Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości we współczesnym teatrze

tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
Księgarnia Akademicka 2010
ISBN 978-83-7638-040-7

Inspirowana performatyką i nowym historyzmem książka Freddiego Rokema analizuje przemiany konwencji przedstawiania i zarazem ustanawiania przeszłości na przykładzie wybranych inscenizacji o rewolucji francuskiej i Shoah. Przywołując najbardziej znane spektakle teatru izraelskiego, europejskiego i amerykańskiego, Rokem demonstruje całą gamę typowych rozwiązań służących przywołaniu historycznych wydarzeń na scenie i nadaniu im aktualnego, politycznego wydźwięku.Freddie Rokem
urodził się w Sztokholmie, w połowie lat sześćdziesiątych wyjechał na studia do Izraela, żeby poznać swoje żydowskie korzenie i kulturę. Od ponad trzydziestu lat mieszka w Jerozolimie i pracuje jako profesor Wydziału Sztuk Teatralnych Uniwersytetu w Tel Awiwie.
Specjalizuje się w historii teatru XIX i XX wieku, oglądanej w szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie. Oprócz wielokrotnie nagradzanej pracy Wystawianie historii (2000), opublikował monografię w języku szwedzkim Tradition and Renewal: Swedish Drama and Theatre, 1914-1922 (1977), a także dwie w języku angielskim: Theatrical Space in Ibsen, Chekhov, and Strindberg: Public Forms of Privacy (1986) oraz Philosophers & Thespians. Thinking Performance (2010).