Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Program naukowy arrow Kolegium Teatralne
Kolegium Teatralne

Działające w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań Kolegium Teatralne to wielopłaszczyznowy i wielopostaciowy program z zakresu edukacji teatralnej, adresowany do uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, a także służący wspomaganiu nauczycieli realizujących lub chcących propagować różnorodne elementy wiedzy o teatrze i przedstawieniach, w ramach programów szkolnych, programów autorskich i zajęć pozalekcyjnych. W dłuższej perspektywie planowane jest rozbudowanie w ramach Kolegium Ośrodka Koordynacyjnego, oferującego wszechstronną pomoc w dziedzinie edukacji teatralnej (kursy dla nauczycieli, organizowanie lekcji teatralnych i zbiorowych wyjść do teatru połączonych z dyskusjami, publikacja materiałów pomocniczych, pośredniczenie w kontaktach ze specjalistami z kraju i zagranicy). Już jednak w pierwszym okresie działalności Kolegium realizowało program wspierania edukacji teatralnej poprzez adresowaną do szkół ofertę pakietów edukacyjnych dla gimnazjów i liceów oraz odbywające się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego całoroczne cykle wykładów.
Adresowane są one do osób szczególnie zainteresowanych wiedzą o teatrze i świecie przedstawień, chcących zarówno zdobyć jej rzetelne podstawy, jak i poszerzyć już posiadane wiadomości i wyobrażenia poprzez spotkania ze specjalistami, pracownikami uczelni wyższych, krytykami i artystami. W pierszym roku działalności Kolegium Teatralnego wykłady odbywały się raz w miesiącu, zaś ich program był swoistą wypadkową punktów stałych oraz zmiennych. Na te pierwsze składały się będzie refleksja nad poszczególnymi elementami sztuki teatru i jej kontekstami (teatr w świecie widowisk i performansów; przestrzeń teatralna, teatralne środki wyrazu, fenomen aktorstwa, reżyseria, funkcje i możliwości widza, relacja tekst – scena, nieliterackie odmiany przedstawień, funkcje teatru). Elementy zmienne natomiast to poszczególne przykłady historyczne i współczesne, stanowiące materiał do analiz o charakterze teoretycznym. Zmieniały się też osoby prowadzące poszczególne zajęcia.W roku akademickim 2011/2012 działalność Kolegium Teatralnego została zawieszona.Program 2010/2011

23 października 2010
prof. dr hab. Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski)
O możliwych źródłach teatru (rytuał, gra/zabawa, opowieść)

20 listopada 2010
prof. dr hab. Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski)
Sztuki przemiany: od maskarady do transu

18 grudnia 2010
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński)
W sieci definicji: teatr – widowisko – performans

22 stycznia 2011
mgr Monika Blige (Instytut im. Jerzego Grotowskiego)
Aktor – mówca/tancerz/śpiewak

5 lutego 2011
mgr Sylwia Fiałkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Przestrzeń teatralna i jej metamorfozy

19 marca 2011
dr Halina Waszkiel (Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku)
Ciało i rzecz – maska, lalka, rekwizyt

16 kwietnia 2011
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński)
Między nami dobrze jest? – działający i świadkowie

14 maja 2011
dr Wanda Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Obalany dyktator, czyli przygody literatury po drugiej stronie (scenicznego) lustra

4 czerwca 2011
dr Agnieszka Wanicka (Uniwersytet Jagielloński)
Świątynia, szkoła, apteka, dom schadzek – funkcje teatru w kulturze

Wykłady trwały 90 minut z 10 minutową przerwą. Odbywały się  w soboty
o godzinie 11:00 w sali kinowej Instytutu Grotowskiego
(Wrocław, Rynek-Ratusz 27) .