Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Reduta - nowe spojrzenia
OTWARTE SEMINARIUM DYSKUSYJNE
W 91. rocznicę inauguracyjnego przedstawienia Reduty29 listopada 2010
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

Kontynuując cykl otwartych seminariów dyskusyjnych (zapoczątkowany konferencją poświęconą patronowi Instytutu), zapraszamy do dyskusji nad działalnością Reduty i dorobkiem jej założycieli.
Chcemy, by rocznica utworzenia pierwszego polskiego laboratorium teatralnego stała się okazją do refleksji nad znaczeniem i aktualnością idei redutowych oraz koncepcji teatralnych Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego.
Proponujemy odświeżyć spojrzenie i poszukać nowych perspektyw oglądu tradycji, która zrodziła nowoczesny teatr polski.

Pragniemy dać okazję do od-nowionego spojrzenia na drogę artystyczną Juliusza Osterwy – reżysera, aktora i dyrektora, jak również na wypracowaną przez niego filozofię teatralną, metody treningu aktorskiego, koncepcje po-teatralne, czy w końcu twórczość pisarską. Refleksji poddana zostanie również działalność jego współpracownika – Mieczysława Limanowskiego, a przede wszystkim rozmaite aspekty tradycji, dorobku, historii i znaczenia ich wspólnego dzieła – Reduty.

Dostrzegając w ostatnich latach wzrost liczby publikacji poświęconych twórcom i działalności Reduty oraz wzmożone zainteresowanie jej dorobkiem wśród młodych badaczy, chcemy stworzyć szansę podzielenia się wynikami badań i doświadczeniami w przyjaznej formie otwartego seminarium. Zaprezentowane teksty staną się punktem wyjścia do dyskusji oraz próby przewartościowania tradycji redutowej uwięzionej często w wygodnych schematach i utartych stereotypach myślowych. Pragniemy stworzyć okazję do spotkania i wymiany myśli między pokoleniami badaczy, tym bardziej więc cieszymy się, że nasze zaproszenie do udziału w dyskusjach zechcieli przyjąć Maria Kalinowska, Ireneusz Guszpit i Zbigniew Osiński. Szczególnie miłym gościem seminarium będzie Maria Osterwa-Czekaj.

Koordynatorzy:

Dariusz Kosiński
kosinski@grotowski-institute.art.pl
Wanda Świątkowska
wanda.swiatkowska@gmail.com


Program


Sesja 1

Katarzyna Flader (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Juliusz Osterwa-teolog teatru czy heretyk w teatrze?

Karina Janik (Uniwersytet Jagielloński): Niewidzialna strona świata-źródła i inspiracje rozwoju człowieka w rozważaniach Mieczysława Limanowskiego

Joanna Pawelczyk (Université Sorbonne-Paris IV): Mieczysława Limanowskiego poszukiwanie osobowości integralnej a zaangażowanie społeczne Reduty

Spotkanie z Ewą Benesz, prowadzenie: Karina Janik

Sesja 2

Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): Architektura teatru przyszłości-miejsce intymne, miejsce społeczne

Adam Karol Drozdowski (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza): „Balwierz zakochany”-zapomniana premiera Reduty

Wanda Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński): Wschodnie peregrynacje i praktyki Juliusza Osterwy

Spotkanie poświęcone książce Juliusza Osterwy Raptularz kijowski (wstęp i opracowanie Ireneusz Guszpit, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2010) z udziałem Ireneusza Guszpita, Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej. Fragmenty Raptularza kijowskiego czyta Marian Czerski, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu.