Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Program edukacyjny
Program edukacyjny


Linia edukacyjna przebiega w Instytucie Grotowskiego przez wszystkie
pola działalności i obejmuje zarówno aspekt praktyczny, jak i teoretyczny (Otwarty Uniwersytet Poszukiwań). Spotkania o wymiarze praktycznym mają formę warsztatów.

Zajęcia te są uzupełniane spotkaniami o charakterze prezentacyjnym i wykładowym, takimi jak:
  • projekcje w ramach Kina Teatralnego,
  • rozmowy o książkach,
  • wykłady gościnne.

Dodatkowo, aspekt edukacyjny realizowany jest w ramach spotkań z młodzieżą licealną i studencką, takich jak:
  • Matura Teatralna (adresowana do licealistów z Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego),
  • wymiany prac (spotkania robocze odbywające się raz w semestrze, mające na celu nawiązanie współpracy z młodymi badaczami i artystami teatrów niezależnych).

Wszystkie działania na polu edukacyjnym, zarówno te realizowane poprzez praktykę, jak i te skupiające się na teorii i prezentacji, ściśle wiążą się ze sobą. Program Instytutu skonstruowany jest tak, aby uczestnicy sesji warsztatowych mieli możliwość wzięcia udziału w pokazach spektakli, koncertach, demonstracjach pracy, projekcjach Kina Teatralnego, czy rozmowach o książkach.