Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Grotowski - inne spojrzenia
Otwarte seminarium dyskusyjne


17–18 czerwca 2010

Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

 


W zakończonym już roku Grotowskiego obok licznych świadectw i prób refleksji wielokrotnie wyrażana też była potrzeba wprowadzenia do badań nad dziełem i osobą twórcy Teatru Laboratorium perspektyw, pytań, metodologii i praktyk myślenia dotychczas w nich nieobecnych lub obecnych słabo (przynajmniej w recepcji polskiej). Propozycja ta wiązała się przede wszystkim (ale nie wyłącznie) z podjęciem z Grotowskim dyskusji prowadzonej z pozycji krytycznych nurtów współczesnej humanistyki, inspirowanej myślą poststrukturalistyczną w jej różnorodnych odmianach. W szerszej perspektywie chodziło o postulowane od dawna (m.in. przez Małgorzatę Dziewulską) wydobycie myśli i dzieła Grotowskiego z siatki pojęć, języka i kontekstów, w których sam twórca siebie umieścił, niekiedy wręcz inspirując ich powstanie (należą tu z pewnością: antropologia teatru, a częściowo także performatyka, zwłaszcza w jej wersji „schechnerowskiej”).

 

W przekonaniu, że podjęcie poważnej dyskusji z Grotowskim, poddanie go swoistej próbie zderzenia z odmiennymi sposobami myślenia, postawienie mu pytań niewygodnych (np. o władzę, dyskurs, nieobecność płci) może otworzyć pole do ożywionej i ożywiającej dyskusji, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego zorganizował konferencję „Grotowski – inne spojrzenia” (17–18 czerwca 2010, Wrocław). 


Program

 

17 czerwca 2010


Grotowski nie taki. Sesja zorganizowana we współpracy z Fundacją 
„Teatr Nie-Taki”


Jarosław Wójtowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Grotowski, kłopotliwa fascynacja?

Małgorzata Bryl (Uniwersytet Śląski):

Pokolenie na granicy: problem współczesnej recepcji
dorobku Jerzego Grotowskiego”


Marta Kufel (Uniwersytet Jagielloński):
Mikroteologie współczesnego teatru

 

Masoud Najafi Ardabili: Grotowski w Iranie
Wykład i prezentacja nieznanych materiałów filmowych dotyczących pobytów Jerzego Grotowskiego w Iranie oraz recepcji jego teatru w tym kraju

 

Otwarte seminarium „Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 1


Agata Adamiecka-Sitek (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

i Weronika Szczawińska (Instytut Sztuki PAN):

Rozmowa na temat: Mit wcielony/somatekst. Teatr Jerzego Grotowskiego
w perspektywie gender


Łucja Iwanczewska (Uniwersytet Jagielloński):

Etyka aktów niepowtarzalnych – Grotowski w etyce Jacquesa Lacana


Duncan Jamieson (University of Exeter):
From Representation to Ethics: Grotowski from the perspective of recent deconstructive thought 

     


18 czerwca
2010

Otwarte seminarium
„Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 2

 

Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna):

Sztuka jako wehikuł uniwersalnej wspólnoty


Bartosz Frąckowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Krytyka Polityczna):

Grotowski Foucaultem


Iwona E. Rusek (Uniwersytet Warszawski):

Grotowski – inne spojrzenia, tylko po co? 


Otwarte seminarium
„Grotowski – inne spojrzenia”, cz. 3


Weronika Szczawińska (Instytut Sztuki PAN):

Kopiąc w głąb, czyli Jerzego Grotowskiego ucieczka z historii


Katarzyna Woźniak (Uniwersytet Jagielloński):

Słowo stało   się ciałem – wymiary słowa w pracy Jerzego Grotowskiego 


Grotowski – próba odwrotu  – spotkanie
z Tomaszem Rodowiczem