Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Wykłady o teatrze ukraińskim

Sesja naukowa realizowana we współpracy
z
Państwowym Centrum Sztuki Teatralnej
im. Łesia Kurbasa w Kijowie30 listopada 2010
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27


Jednodniowa sesja poświęcona współczesnemu teatrowi ukraińskiemu to polski etap projektu realizowanego wspólnie przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Państwowe Centrum Sztuki Teatralnej im. Łesia Kurbasa w Kijowie.
Jego celem jest lepsze poznanie sąsiedzkiego teatru, jego osiągnięć, specyfiki i tematów, które podejmuje, a także wynikające stąd zawiązanie i zacieśnienie kulturalnych więzów między krajami, które leżą tak blisko, ale którym tak dziwnie czasem do siebie daleko. We wrześniu i na początku października w Kijowie odbywały się wykłady o polskim teatrze współczesnym prowadzone przez osoby związane z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Mowa była o Osterwie, Grotowskim, Kantorze i teatrze muzyczności. Teraz czas na rewizytę i poznanie zarówno tradycji teatru ukraińskiego (przede wszystkim Łeś Kurbas), jak i jego współczesności. Mamy też nadzieję, że wykłady ukraińskich gości przybywających do Wrocławia będą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji i rozmów kuluarowych.
W czasie I wojny światowej doszło w Kijowie do spotkania dwóch wielkich wizjonerów i reformatorów teatralnych, Juliusza Osterwy i  Łesia Kurbasa, którzy mieli snuć plany artystycznej współpracy. Naszym marzeniem jest, by wspólny projekt ośrodków teatralnych z Kijowa i Wrocławia dopisał do tej historii dalszy ciąg.

Dariusz Kosiński
Dyrektor Programowy
Instytutu Grotowskiego

PROGRAM

Rostysław Pyłypczuk
Ukraińsko-polskie związki teatralne (referat odczytany)

 

prof. dr hab. Nelly Korniyenko
Łeś Kurbas: próba przyszłości (referat odczytany)


prof. dr hab. Hanna Wesełowśka
Współczesny teatr ukraiński: klasyczny i nowy

dr Olha Ostrowerch
Scenografia ukraińska: szkoła i kierunki

WYKŁADY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
TŁUMACZONE KONSEKUTYWNIE NA JĘZYK POLSKI
   Projekt ukazał się dzięki wsparciu programu 
 ,,Młodzież w działaniu" Komisji Europejskiej
Inicjatorka i koordynator projektu
Anna Sielatycka
annas@grotowski-institute.art.pl