Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Wanda Świątkowska


doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii (2003) i rosjoznawstwa (2005) na Uniwersytecie Jagiellońskim, asystentka w Katedrze Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W krąg jej zainteresowań badawczych wchodzą: zagadnienia przekładu literackiego, działalność Zespołu Reduty i filozofia teatralna Juliusza Osterwy, polska recepcja twórczości Williama Shakespeare’a, teatr i dramat rosyjski. Autorka monografii Książę. Hamlet Juliusza Osterwy (2009). Publikowała w „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Kontekstach”.