Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Performer - dawny czy nowy paradygmat twórcy?

19–21 kwietnia 

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius, sala im. Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
, Kraków

Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy: Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Program konferencji 


Więcej informacji...